Het doorgeven en delen van mindfulness geeft me veel voldoening, en ik ben dankbaar dat ik het mag doen. Het is niet beperkt tot een periode van 8 weken. Ook nog lang na de cursus, als iedereen weer zijn of haar eigen weg gaat, spreek ik ex-cursisten of herinner ik me mooie voorbeelden. 

Regelmatig denk ik terug aan Vera. Zij heeft de mindfulness training bij mij eerder dit jaar afgerond. Van begin af aan had zij een duidelijk, persoonlijk doel: zij wilde minder ‘strijden’ in haar leven. De laatste tijd was zij vooral aan het vechten tegen de bierkaai. Hierdoor was zij erg vermoeid, somber, gefrustreerd en ook boos. Contact met veel mensen verliep niet meer prettig. Normale gesprekken waren een wedstrijd geworden met een nare nasmaak. Zelfs mensen ‘dichtbij’ kregen regelmatig een volle lading frustratie en irritatie over zich heen. Vera besefte dat iets moest veranderen. En dat mindfulness haar daarvoor een kans kon bieden.

 

TELLEN TOT TIEN

Vera moest zich regelmatig inhouden, tot tien tellen. Door mindfulness oefeningen leerde zij haar eigen impulsieve reacties te observeren. Zij merkte op, dat wat zich op kleine schaal tijdens een oefening plaatsvond, in het leven buiten het oefenen om vaak ook gebeurde. Vera kreeg geleidelijk in de gaten hoe de keten van oordeel en reactie werkt. Het kostte haar veel oefenen, maar zij werd steeds vaardiger in het herkennen van haar eigen oordelen én directe, automatische reactie daarop. Gevolg: prettigere gesprekken met haar naasten, minder conflicten.

 

TESTMOMENT

Na haar laatste les mindfulness was ik met haar in gesprek over wat de cursus haar gebracht had. Als voorbeelden noemde zij toegenomen energie, minder vechten en veel minder boosheid, minder moeten. Zij noemde een voorbeeld van een uitvaart waar zij onlangs was geweest. Een collega van haar was onverwachts overleden. Tijdens de dienst was er rumoer achter in de kerk; twee dames waren koffie aan het zetten en spraken elkaar met een te hoog volume, wat erg storend was. Vera had haar oordeel al klaar over deze vrouwen, en voelde de irritatie opborrelen…. Tot ze het herkende en het een halt toe riep. Tegen zichzelf zei ze: “Vera, je bent hier in de kerk vandaag voor een collega die overleden is, om haar dienst bij te wonen, en die wil je volgen en respecteren. Het gaat nu niet om jouw eigen frustratie. Laat het voor wat het is, je kunt nu toch er niets aan veranderen. Probeer gewoon de dienst te blijven volgen zo goed als dat gaat.”

 

EEN WERELD VAN VERSCHIL

En dat deed zij. Ze vergat snel de dames achterin, kon de dienst goed volgen en dacht er pas aan toen de dienst voorbij was. Zij liep naar een van de dames en, inmiddels gekalmeerd, vertelde vriendelijk dat zij hun gesprek tijdens de dienst als erg storend had ervaren omdat de deuren openstonden. Mevrouw van de koffie was blij dat Vera dat vertelde, omdat zij het wel eens vergaten om heel zachtjes te praten. Vera had een goed gevoel: zij had de dienst uiteindelijk toch kunnen volgen, haar punt duidelijk kunnen maken zonder negatieve lading in het gesprek, en deze mevrouw was haar dankbaar voor haar tip! Wat een wereld van verschil met hoe zij een paar maanden geleden had gereageerd, zonder de inzichten en vaardigheden die zij tijdens de mindfulness training verworven had. Ze voelde zich nóg beter toen de collega die naast haar zat, het volgende opmerkte: “Vera, ik zag wat er gebeurde. Ik zag jouw irritatie en neiging om op te stappen, maar ook hoe er ineens iets in je verzachtte, veranderde. En je bleef zitten, maar anders.” Het was dus niet alleen voelbaar voor Vera, maar ook zichtbaar voor anderen. En nu had ik een vriendelijke glimlach op mijn gezicht toen Vera dit aan het vertellen was. Van blijdschap voor haar.


MORAAL VAN HET VERHAAL

Door inzicht te krijgen in onze automatische, aangeleerde of vastgeroeste manieren van reageren kunnen we deze pas veranderen. Als je anders leert reageren, voelt het beter en reageren anderen anders op ons. Met als gevolg het doorbreken van de keten van irritatie, frustratie en boosheid. Dat is goed voor ons eigen welbevinden, maar ook voor dat van anderen om ons heen. De vrede in de wereld begint echt bij onszelf.

Als je jezelf herkent in het verhaal van Vera, en genoeg hebt van je innerlijke frustratie, irritatie, ongeduld of impulsief reageren, kan mindfulness daarin veel veranderen. Als je wenst dat je zachter en rustiger kan reageren, en op een positievere manier wilt communiceren, neem gerust contact op voor een gesprek over de Mindfulness Plus, en wat dat voor jou kan betekenen.

Beste lezer, wat fijn dat je hier bent!

Omdat ik graag schrijf, graag mediteer, mindfulness trainingen geef en graag met mensen mijn ervaring en kennis over mindfulness deel, ben ik in 2017 begonnen met bloggen.

De onderwerpen zijn heel alledaags, hebben raakvlakken met mindfulness en mensen die ik ontmoet, verhalen die ik hoor, observaties van het leven en het mens zijn.

Voor jou wellicht herkenbare onderwerpen – of juist niet – en misschien ook voor iemand anders die je kent? Door deze blogs te delen via e-mail, Facebook of LinkedIn kun je iemand laten meelezen. De blogs die op deze website staan, zijn auteursrechtelijk beschermd, maar mogen wel gedeeld worden via de Facebook-pagina van PREZENT of via LinkedIn.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Laura